Avís Legal

  1. El titular d'aquest lloc web és Recuperacions Vallès SL, amb N.I.F. G25229493, amb domicili a 621 274 640.
  2. L'accés a l'site de Recuperacions Vallès SL és gratuït. Tot el contingut és propietat intel·lectual de Recuperacions Vallès SL. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.