LLOGUER DE CONTENIDORS

A la Seu de Urgell

(Lleida)

Recollida de Runes d'Obra a la Seu d'Urgell

Contacte

VARIETAT DE SERVEIS DINS EL SECTOR DE LLOGUER DE CONTENIDORS

Grues i contenidors Vallés, S.L.

En Grues i Contenidorsvallès, S.L. oferim a empreses i particulars el servei de recollida de runa d'obra.


Oferim una gran varietat de serveis dins de el sector de lloguer de contenidors d'obra, retirada d'enderrocs, podes, residus industrials (fusta, ferralla, cartró, plàstics) i buidatge de terra. ens adaptem sempre a les necessitats del client


Som experts en:


- Servei de sacs, d'1 m3 contenidors i contenidors de 2 i 4 m3. Pasteres de 12 i 14 m3 i caixes de camió de 30m3.

- Neteja de magatzems, locals comercials i particulars.

- Transportem àrids a domicili: terra fina, barreja, graveta, etc.

- Retirada de runes, poda, residus industrials (fusta, ferralla, cartró, plàstics) i buidatge de terra ...

- Ens adaptem a les necessitats del client.


Així mateix, comptem amb:


- Grua toro i camió grua per pujar materials, treballs a l'exterior de façanes, desmuntar i muntar, etc.

- Cistelles elevadores: amb o sense xofer, per arreglar i netejar canalons, neteja de vidres exteriors, poda d'arbres, etc.

- Transport de material i maquinària. Tenim codi autoritzat de transportista.

- Camió amb pop: càrrega de ferralla, branques de poda, rebuig i material a granel.


Tot això i més a la Seu d'Urgell.

SOL·LICITA EL NOSTRE SERVEI DE RECOLLIDA DE RUNA D'OBRA A EL:

973 350 754 o pEr email : RECUPERAVALLES@YAHOO.ES